Миграпас, програма Леонардо да Винчи (Трансфер на иновации)

Миграпас, програма Леонардо да Винчи (Трансфер на иновации), с участието на 5 страни. Ръководен от Autremonde (Франция), 2010-2012