Фигурите на бежанеца

Figures_of_refugee.jpg
Анна Кръстева (съставителство и научна редакция)
София, НБУ, 2006.

ВЪВЕДЕНИЕ
Анна Кръстева

„Винаги съм била перфектната чужденка: аз съм чужденка по професия, дори по признание…”, пише известната писателка Сюзан Зонтаг (2005).
Тази книга е за един противоположен вид чужденци. Те не са избрали да бъдат такива, а са тласнати, принудени. Ако за американската писателка с космополитен дух изборът на чуждостта е път за постигане на ново равновесие, за разрешаване на идентичностни проблеми, за чужденците, които ние анализираме, тя често е начало на идентичността криза. Именно поради това те не се стремят да постигнат съвършенство в чуждостта, те се стремят да излязат от това състояние.
Тези чужденци - не по признание, а по принуда, не по избор, а по неволя – са бежанците.
Традиционно бежанците са разглеждани като трагичен, но политически нерелевантен феномен – временно последствие от войни и конфликти. В последните години картината радикално се преобръща и те все повече се утвърждават като съществен аспект на международната политика и предмет на самостоятелно изследване . Явлението е толкова многоаспектно и сложно, че изисква интегрираните усилия на политология, социология, право, както и на икономика, антропология, социална география, изследвания на околната среда (Hawkesworth and Kogan 2003).
В тази насока е и първата амбиция на настоящия колективен труд - да изгради комплексна картина на бежанската ситуация в разнообразие от перспективи – граници, сигурност, право, пазар на труда, идентичности…
Бежанските изследвания се разгръщат на три нива: индивидуално, национално и международно (Hawkesworth and Kogan 2003). Втората амбиция на настоящия труде да разгърне анализ и на трите нива с акцент върху първите две.
Българският случай е анализиран и в двете му измерения - и като произвеждащ, и като приемащ бежанци. Той е представен в разнообразие от фигури – и на българите като бежанци, и на бежанците в България.
Приложението предоставя за първи път в превод на български език „Ръководните принципи по вътрешно разселване” - основополагащият документ за специфичната разновидност на бежанците, каквато са вътрешно разселените лица.
Книгата е дело на екип, който и „живее”, и мисли миграцията. Албена Чолакова анализира в сравнителна перспектива бежанците в двете страни, в които твори и пребивава - Франция и България. Ваня Иванова организира множество уъркшопове в съседните страни върху травма, история, памет, с които е толкова обременен нашият балканския регион. Елена Жилева е защитила докторат по миграционни проблеми във Великобритания, настоящият й текст е дело на изследователския й престой в Центъра Робер Шуман в Европейския университетски институт във Флоренция. Ралица Султанова следва маршрутите на българите емигранти – в Испания, в Белгия, самата тя бидейки повече в Брюксел отколкото в София. Всеки нов професионален ангажимент на младия експерт Цветелина Бонова е в различна страна, но винаги обърнат към уязвими групи – докторат по бежански проблеми във Франция, Върховния комисариат на бежанците в София,. Международният комитет на Червения кръст в Будапеща. Анна Кръстева преподава миграционна политика в миграционен контекст – международни магистърски програми, в които и студенти, и преподаватели са чужденци, анализиращи политическото измерение на миграцията, развиващи теоретичното и отстояващи гражданското.
Едно кратко есе от Асма Буржи въвежда емоционалният глас на една „съвършена” бежанка – ливанка, родена в Сенегал, съпруга и майка на три деца –всички с бежански статут в България.
Книгата е резултат от проекта „Бежанци и публична администрация” на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания на Нов български университет, подкрепен от програмата Малки проекти МАТРА на Посолството на Кралство Холандия.
Книгата е предназначена за служители в публичната администрация представители на неправителствени организации, журналисти, студенти, преподаватели, учени и всички, изкусени от политическите, хуманитарните и гражданските предизвикателства на бежанския проблем.

ЗОНТАГ С. (2005) Професия чужденка.- Литературен вестник, 9-15.02.2005.
HAWKESWORTH M. and M. KOGAN (2003) Encyclopedia of government and politics. London, N.Y.: Routledge.Съдържание

УВОД
Анна Кръстева

ПЪРВА ГЛАВА: Бежанците – понятия, подходи, тенденции

“Раждането” на бежанеца
Анна Кръстева

Защитата на бежанеца
Анна Кръстева

Бежанците днес
Анна Кръстева

Бежанци и пазар на труда
Албена Чолакова

Бежанци и право
Цветелина Бонова

Бежанци и сигурност
Елена Жилева

Бежанци в границите
Ваня Иванова

ВТОРА ГЛАВА: Бежанците – български проекции

Българите като бежанци
Ралица Султанова

Бежанците в България
Галерия портрети
Палестинци
Афганистанци
Иракчани
Анна Кръстева

ПРИЛОЖЕНИЯ
Ръководни принципи за вътрешно разселени лица

Самотният бежанец (есе)
Асма Буржи